Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2013

onczpablo
6083 b85d 500
Reposted byemciu emciu
onczpablo
5951 156d 500
Reposted byemciu emciu
onczpablo
5939 436c 500
Reposted byemciu emciu
onczpablo
Dostojewski pisał że niektórzy marzyciele obchodzą rocznice pojawienie się swoich wizji. Innymi słowy chwili w której nierealna mżonka przyjmuje jakąś postać. Jakąkolwiek. Każdy marzyciel potrzebuje czegoś takiego, swego rodzaju motywacji do życia, czegoś dla czego będzie chciał wstać z łóżka. Niestety, jak wszystko na tym świecie, i mżonki muszą umrzeć. Ponieważ nawet najbardziej naiwny umysł w końcu zrozumie że niestety ta wizja pozostanie tylko w wyobraźni. Że tak naprawde osoba którą obdarzyłes swoim uczuciem nie odwzajemnia go. I nie zacznie. Tutaj moglibyśmy deliberować nad tym dlaczego, czy to z powodu wyglądu zewnętrznego, czy zainteresowań, czy czegokolwiek innego. Jednakże odbieglibyśmy za daleko od meritum. Owe wizje są piękne, ponieważ w pewnym stopniu stopniu potrafią oszukać umysł, namówić go na wiare w to ze sie uda. Niestety drogi Czytelniku(o ile nie przewinąłeś strony niżej w poszukiwaniu pornografii) to nie trwa wiecznie. Kiedyś ta urealniona mżonka umiera. U mnie trwało to 185 dni. 4440 godzin pozornego szczęścia. Aby oddać słuszność musze przyznać ze to było raczej "odłączenie respiratora" aniżeli prawdziwa śmierć. Tak naprawde ta wizja umarła dużo wcześniej, jakieś 60 dni po narodzinach, reszta to tylko sztuczne podtrzymywanie przy życiu.  W każdym razie jest już martwa, nie sądze aby podzieliła los Jezusa. Aby nie przedłużać, drogi Czytelniku wiedz ze te 185 dni były jedymi z najlepszych w moim życiu.


P.S @pl Jedna użytkowniczka soupa napisała ze jeżeli będe miał miesiączke moge o tym napisać na tej grupie, niestety miesiączki nie miałem, daje w zamian to.
Reposted fromhlaskology hlaskology viaemciu emciu
onczpablo
1101 a02c 500
Reposted byemciu emciu
onczpablo
1051 112b
Reposted byheniuemciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl